Digitální rizika: možnosti screeningu dětských pacientů 

Informace a rychlé nástroje pro pediatrické lékaře a pracovníky. 

Přejít na screeningové otázky

Technologie a děti v pediatrické ordinaci

  • Technologie radikálním způsobem změnily to, jak děti od nejútlejšího věku tráví volný čas. V rozvinutém světě stále větší množství dětí využívá nejnovější technologie na denní bázi. 
  • Mozek dětí a dospívajících se nachází v období tzv. kritického vývoje, který mohou technologie zásadním způsobem ovlivňovat.
  • Existují přesvědčivé doklady o vlivu frekvence používání obrazovek na dětskou nadváhu a obezitu, kvalitu spánku, dokonce psychologických aspektů, jako depresivitu a spokojenost se životem.
  • Samostatnou problematiku pak představují tzv. digitální závislosti, jež negativně zasahují do všech oblastí vývoje dospívajících.  

Čas s obrazovkami nemusí být zlý.

 

Jen je nutné vědět, jaké zásady dodržovat.

 


 

 

Pomozte rodičům nastavit doma správné limity a pravidla.

 

 

 

 

Pediatrická doporučení ke screeningu

Doporučení byla vytvořena na základě materiálů Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, WHO), Americké pediatrické akademie (American Academy of Pediatrics, AAP), Kanadské pediatrické společnosti (Canadian Paediatric Society, CPS), britské Královské akademie pro pediatrii a dětské zdraví (Royal College for Pediatrics and Child Health, RCPCH) a Australské vlády (Australian Government: Department of Health). 

Kompletní text: Slussareff, M., Lukavská, K. (2021). Technologie a děti: současná doporučení pro pediatry. Pediatrie pro praxi, 22(2), 117-120. ISSN 1803-5264.

 

Stáhnout vše ve formátu pdf

Další materiály pro Vaši praxi

Škála závislosti na internetu

Otestujte sebe, či zprostředkujte link svým pacientům. Interaktivní dotazník Kliniky Adiktologie 1. Lékařské Fakulty Univerzity Karlovy na detekování závislosti na internetu. 

Přejít na test

Informační plakátky v pdf 

Vytiskněte si plakátky do čekárny - jednoduché infografiky na téma obezity a technologií, spánku a technologií a pozornosti a technologií

Stáhnout vše v .zip souboru

Materiály pro rodiče

Pro nastavení pravidel v domácnosti můžete rodičům doporučit využití tzv. digitální dohody. Nástroje pro vytvoření vhodných a smysluplných pravidel okolo obrazovek. 

Přejít na digidohodu

Chcete mít všechny informace pěkně  pohromadě v emailu?

Stačí zadat Váš email a vše Vám pošleme. Připojíte se také k dalším pediatrům, kteří se starají o digitální zdraví svých pacientů. Získáte tak vždy aktuální informace o důležitých výzkumech a doporučeních. 

Pošlete mi vše emailem

Nebojte, neposíláme spam. Můžete se kdykoliv odhlásit.